Jazz

El jazz és un estil de música moderna d’arrels afroamericanes.

Les graneretes solen reemplaçar les baquetes als ritmes de jazz ja fan menys renou i tenen una gran gama de matisos mals d’aconseguir amb les baquetes.

El ritme és ternari, és a dir, cada temps es divideix en tres corxeres iguals, anomenades shuffle feel, i s’accentuen la 1a i la 3a de cada treset.

El baterista guia el grup usant el plat ride juntament amb el baix.

blues-shuffle-hihat