Full, down, up & tap

basic-snare-drum-technique-stroke-types

En anglès s’anomena drum stroke (cop) al moviment que es produeix quan colpejam la membrana. Es diferencien quatre tipus depenent des d’on començam i on acabam i són usats per produir una gran varietat de combinacions de cops accentuats i no accentuats. Aquests cops es fixen a quina altura acabam el moviment de la baqueta per preparar la intensitat (=altura) del cop següent.

– El full (complet) stroke és un moviment de gran altura i recorregut comença i finalitza a la mateixa posició, a 90º de la membrana. És utilitzat per executar dos o més cops forts amb la mateixa mà. La baqueta torna amb la mateixa inèrcia del rebot i amb un moviment ample, a la seva posició inicial de 90º.

– El tap stroke és un moviment de molt poca altura i recorregut. És utilitzat per a l’execució de figures sense accent o ghost notes (notes fantasma). La baqueta comença a baix i acaba controlada a baix a un angle de 15º.

– El down stroke comença amb la punta de la baqueta a la mateixa altura que el full stroke, però acaba abaix a la posició de tap. És utilitzat per executar un accent i preparar la mà per a un cop fluix. La baqueta en haver copejat la membrana no torna a la seva posició inicial sinó que queda controlada a un dit de la superfície a un angle de 15º.

– L’up stroke comença amb la punta de la baqueta just a un dit de la superfície, a la posició de tap, i acaba a un pam de la membrana, a la posició de full. És utilitzat per executar un cop fluix i preparar-la per a un de fort. La baqueta comença a baix, copeja i acaba relaxada a dalt a un angle de 90º.

Medita aquestes preguntes

Quin és el cop contrari al full?

I quin el cop contrari al down?

Amb quins dos cops és més senzill tocar piano?

Amb quins dos cops és més senzill tocar forte?

Exercicis

Practica cadascun d’aquests exercicis i recorda:

  • el significat de les lletres R i L (Right i Left) i les lletres F, D, U i T (Full, Down, Up i Tap). 
  • l’accentuació de les notes que ve marcada pel signe >.  
  • a practicar-ho molt lent i tenir un moviment bell i ordenat al principi.
  • a practicar-ho amb el nostre amic el metrònom a velocitats distintes.

1. Tresets (triplets)

Fixa’t que els diferents cops cada vegada s’executen amb una mà distinta, un pic la dreta i un altre l’esquerra. Fixa’t que les mans sempre s’intercanvien de manera binària dreta esquerra – dreta, esquerra – dreta esquerra…, mentre que els tipus de cops segueixen un intercanvi ternari down up tap – down up tap…, que obliga a interpretar cada tipus de cop amb una mà distinta cada vegada.

2. Ocho por mano

Aquest professor proposa dos exercicis a partir del minut 2 (l’explicació anterior és imprescindible per entendre bé l’exercici):

  1. Executant Down Up Down Up Down Up Down Up amb la mà dreta (ell compta 1, 2, 3, 4 a pulsació de negres) i després el mateix amb la mà esquerra.
  2. Executant Full Down Tap Tap Tap Tap Tap Tap amb la mà dreta i després amb la mà esquerra.

3. Un de cada

Aquest professor proposa un exercici en el segon 55 que consisteix a executar un cop de cada Full Down Tap Up primer amb la mà dreta i després amb l’esquerra de tal manera que sempre sonen dos cops forts (two loud notes) i dos cops fluixos (two quite notes).

Explica que aquest exercici es podria explicar com sis cops a les nostres mans només produissin 4 sons: Loud Left Loud Soft Soft Left. Loud és fort, soft fluix i left es podria traduir per aixecar.

Finalment interpreta l’exercici intercanviant les mans (no amb la mateixa mà com al principi).

4. Per parelles

En aquesta partitura hi ha dos intèrprets, un o una toca la part de dalt i un/a altre/a la de baix. 

No hi ha cap lletra que t’indiqui quin cop has d’utilitzar. Pensa quins cops utilitzaràs (full, down, up o tap strokes) de tal manera que qui comenci a dalt toca al principi fluix i qui comenci a baix toca al principi fort.