Paradiddle

El paradiddle és un de los vint-i-sis rudiments clásicos de la caixeta. Els rudiments són els patrons bàsics utilitzats per a l’estudi dels instruments de percussió que utilitzen baquetes.

Observa aquestes vuit corxeres i fixa’t que a la 3a i la 4a utilitzen la mateixa mà i a la 7a i la 8a també. Concentra’t en el moviment de la baqueta: