Ritmes

ritmos_arabes

En aquest document hi trobaràs un resum dels principals ritmes tradicionals:

doumbek_rhythm_cheat_sheet

I en aquesta web també hi trobaràs una explicació de cadascun dels ritmes.