Malfuf

El Malfuf o Malhouf és un ritme binari de pulsació ràpida que habitualment s’utilitzava com introducció per a les peces orquestrals clàssiques o per a la dansa del ventre. 

Toca amb la flauta la melodia de Jo i un pastor al ritme del Malhouf.