Kebendo

Anys enrere, a l’Àfrica oriental era tradició la poligàmia; és a dir, era habitual que els homes es casassin amb més d’una dona. Als anys seixanta, però, el govern de Guinea va redactar una llei que obligava els homes que es volien casar per segona o tercera vegada a tenir el permís de la seva primera dona. El Kebendo és una cançó en què les dones neguen el permís al seu home i que té un ritme que també es va fer molt famós.