Bongo

Amazon.com: Union One Earth Bongo tambores, Natural: Musical Instruments

Un bongo és un instrument musical de percussió d’origen africà compost per dos petits tambors de pell, un més gran que l’altre que, després de ser transformat a Cuba, acabà abastant categoria universal a través del son i de la rumba. És un membranòfon (produeixen el so mitjançant la vibració d’una o més membranes tenses, normalment col·locades sobre un ressonador).

L’intèrpret –bongosero– ho percudeix amb les mans; per a això el col·loca entre els seus genolls, d’assegut, ubicant el pegat més agut a la seva esquerra.

Vencer la batalla contra el Bongos - Para Dummies

El bongo petit s’anomena macho i el gran hembra.

Martillo

El martillo és l’acompanyament habitual del mambo, del son, del cha cha… del bongosero que consisteix a interpretar corxeres amb diferent timbres. La mà dreta marca el temps al macho, mentre l’esquerra va fent una espècie de ventall sobre l’hembra que canvia el color del so de cada cop.

Quan el tempo és molt ràpid es pot llevar el 2n cop de la mà dreta (la 3a corxera)