Salsa

El músic Eduardo Morales defineix la salsa com «una representació de la identitat cubana i llatina a Nova York». El cèlebre músic novaiorquès i d’ascendència porto-riquenya, Tito Puente, afirmava que «la salsa, com ritme o música, no existeix. La música que anomenen salsa és la que he tocat des de fa moltíssims anys: es diu mambo, guaracha, chachachá, guaguancó. Tot és música cubana. La salsa es menja, no es veu, no se sent, no es balla».

La salsa presenta les següents característiques:

  • Ritme: Utilitza com a base el patró rítmic del son cubà, amb clau de son en dos compassos de 4/4.
  • Melodia: En molts casos les melodies usades en la salsa es corresponen amb les emprades tradicionalment en el so montuno i altres gèneres de la música cubana tradicional. La influència del jazz afrocubà ve determinada per l’arranjament encara que no és una condició imprescindible en la salsa.
  • Harmonia: Es correspon amb la utilitzada en la música occidental
  • Instrumentació: Usa instruments de percussió cubans popularitzats des de la dècada del 1920, pailas o timbals, bongó, güiro cubà, campana, dues maraques i congues. La instrumentació es complementa amb piano, contrabaix, trompeta, saxòfon, sobretot baríton, trombó, flauta i violí.