Ijexá

Aquest ritme ve del Candomblé. Ile Aiye va crear aquesta versió a partir de l’estil dels grups afoxé, com els Filhos de Gandhy. En aquesta altra versió la part de l’agogó és tocada pel repenic:

Un altre proposta d’Ijexá és aquesta de Michael de Miranda