Guagancó

El guagancó és un ritme d’origen urbà, cantable i ballable, en el que només s’empren veus i percussió. Té la clau de rumba.

Cruise Ship Drummer!: More Guaguancó
Cruise Ship Drummer!: Page of Guaguancó